موزیک پلیر

My blue Queendom
My blue Queendom
-من یاسی ام. 
...
همه را مجبور به زمزمه کردن میکردند...
پس فریاد زدم.
*کامنتز:
قالب با کمک یکی از قالبای مهسا(رریتی پای)


چهارشنبه 30 آبان 1397 05:54 ب.ظ Y.A.S.S.I
خوشحالم که کسی نفهمید چطور تو دو روز...مردم به معنای واقعی...
نمیدونم الان زنده ام یا نه. 
به نظر میاد ک زنده ام. 
گریه های بی امونم تموم شدن.
هیچکس نفهمید. 
هیچکس هیچوقت حال منو نخواهد فهمید.
هیچوقت.


دوشنبه 19 آذر 1397 06:55 ب.ظ Y.A.S.S.I