موزیک پلیر

My blue Queendom - .
My blue Queendom
.
زمزمه میکرد:"دوستت دارم... دوستت دارم و تا ابد دوستت خواهم داشت" و من او را میبوسیدم.
ولی بعد از دو سال ابدش تمام شد و از دوست داشتنم دست کشید.ولی بوسه هایم پس گرفتنی نبودند.


پنجشنبه 17 آبان 1397 08:34 ب.ظ Y.A.S.S.I